אמריקאי משופר דגם 3 חורים

  

- 5 ק''ג עץ בוק אירופאי מלא

 

- משענת כסא גבוהה עם מבנה
  אנטומי לאחיזת גב טובה

 

- כרית בעובי 4 ס''מ

 

- פטנט רשום בישראל ובארצות
  הברית

 

- נערם 30 בעגלה